Koji su ciljevi nove Direktive o energetskoj učinkovitosti?

Europski parlament, Vijeće i Komisija postigli su sporazum oko nove Direktive o energetskoj učinkovitosti u utorak 19. lipnja, a sada je na institucijama EU da provedu i formalno usvajanje Direktive.

U Direktivi se kao jedan od glavnih ciljeva spominje poboljšanje razine energetske učinkovitosti kroz smanjenje potrošnje energije na razini EU za 32.5% do 2030. godine. Cilj uključuje i programe smanjenja potrošnje energije kroz transparentnije informacije potrošačima na računima za grijanje.

U srijedu ujutro dogovoren je i novi način upravljanja planom Energetske unije, kojim zemlje članice moraju razviti nacionalne integirane planove na teme energije i klime te izvještavati o postignutom napretku na principu unificiranog modela izvještavanja.

Sporazum o energetskoj učinkovitosti činio se kao daleki san prije samo tjedan dana kada su EU institucije prekinule pregovore na ovu temu. No, u skladu sa Direktivom o obnovljivim izvorima energije, dogovorenom 14. lipnja, posljednji pokušaj bugarskog predsjedavanja EU bio je i ponovno pokretanje teme Direktive o energetskoj učinkovitosti.

Novom Direktivom je tako dogovoren cilj uštede energije od 32.5% do 2030., sa klauzulom o reviziji cilja 2023. godine. Obveza uštede energije na nacionalnoj razini postavljena je na najmanje 0.8%. Uvedene su i mjere povećanja transparentnosti na računima za grijanje, a potrošači, posebice oni koju su priključeni na sustave centralnog grijanja, imati će pravo na jasnije i češće informacije o potrošnji energije, kao i bolje metode kontrole potrošnje.

Što se tiče pregovora o Energetskoj uniji i njenom upravljanju, najproblematičnije pitanje bio je zahtjev europarlamentaraca na uvođenje klauzule o nultim emisijama do 2050. godine, koji je uklonjen na kraju pregovora. Dogovorima o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i upravljanju planom Energetske unije, Europska komisija posjeduje sve parametre za pripremu klimatskih ciljeva do 2050. godine koji bi trebali biti objavljeni u studenom 2018.

Leave A Reply

Your email address will not be published.