Novim zakonom država će podržati razvoj otoka u skladu s konceptom pametnih otoka

Ministarstvo Regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uputila je u javnu raspravu nacrt prijedloga Zakona o otocima.

533

U objavljenom dokumentu ističe se kako je zadatak države otocima omogućiti samostalnost odnosno autonomiju u opskrbi vodom i energijom. “Stoga novi Zakon promiče razvoj otoka u skladu s konceptom “pametnih otoka” što obuhvaća primjenu pametnih tehnologija, korištenje obnovljivih izvora energije i najveću moguću energetsku učinkovitost, uvođenje održive otočne mobilnost uključujući električnu mobilnost, smanjenje nestašice vode primjenom nekonvencionalnih i pametnih upravljanja vodnim resursima, teritorij bez otpada uvođenjem kružnog gospodarstva, očuvanje prepoznatljivog otočnog prirodnog i kulturnog kapitala, iskorištavanje prirodnih i tradicionalnih karakteristika otoka za stvaranje novih i inovativnih radnih mjesta, jačanje socijalne uključenosti, obrazovanja i potporu građana te poticanje alternativnog, cjelogodišnjeg, održivog i odgovornog turizma,” navodi se u nacrtu prijedloga Zakona o otocima.

Konkretno člankom 20. spomenutog nacrta, pretpostavljaju se uvjeti održivog razvoja otoka kroz ostvarenje tri opća cilja: stabilnog gospodarskog razvoja otoka, pravedne raspodjele socijalnih mogućnosti za sve otočane i zaštita otočnog okoliša. “Na otocima će se poticati ulaganja u konkurentne i inovativne sektore koji su ekološki, gospodarski, tehnološki i društveno održivi,” ističe se.

Svjesni činjenice potrebe daljnjeg razvoja otočnog gospodarstva, a osobito otocima prikladne poljoprivrede, ribarstva, akvakulture, tradicionalnih obrta i slično, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pristupilo je analizi dosadašnjih učinaka Zakona o otocima s ciljem poboljšanja gospodarstva i energetske učinkovitosti, poticanja korištenja obnovljivih izvora energije, povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno radi lakše mobilnosti, virtualnog povezivanja odnosno razvoja širokopojasne infrastrukture, razvoja infrastrukture (vodoopskrbe, odvodnje, gospodarenja otpadom, energetske infrastrukture), kao i pristupa uslugama (zdravstvenim, socijalnim, obrazovnim).

Tekst nacrta prijedloga Zakona o otocima i javnom savjetovanju možete pristupiti putem sljedeće poveznice.

Leave A Reply

Your email address will not be published.