25.5 milijuna kuna za izradu studijsko-projektne dokumentacije za CGO Zagreb

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izrade studijsko-projektne dokumentacije za Centar za gospodarenje otpadom Zagreb potpisali su ovaj tjedan ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i direktor Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom Igor Zgomba.

Ovim Ugovorom osigurano je 25.500.000 kuna, odnosno 85 % bespovratnih EU sredstava za izradu sve potrebne dokumentacije, a kako bi se sama izgradnja CGO Zagreb, kroz tri godine, mogla prijaviti na EU sufinanciranje.

Navedenim sredstvima sufinancirat će se izrada: studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, studije utjecaja na okoliš za CGO-e, dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijske dozvole za CGO-e, elaborati zaštite okoliša za pretovarne stanice, dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za pretovarne stanice, projektna prijava za osiguranje europskih sredstava, dokumentacija o nabavi radova, usluga i opreme za CGO-e i pretovarne stanice. Prihvatljivi troškovi su i troškovi upravljanja projektom i administracije.

U siječnju ove godine Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom potpisali su ugovor o suradnji pri realizaciji ovoga Centra. Današnje potpisivanje nova je etapa koja će zasigurno doprinijeti ubrzavanju i realizaciji obveza koje proizlaze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom“, rekao je direktor CGO Zagreb Zgomba.

Izgradnja Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom važan je segment uspostavu integralnog sustava gospodarenja otpadom u ovom dijelu Hrvatske obzirom da se na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije proizvede oko 24 % komunalnog otpada koji nastaje na području Republike Hrvatske.

Uz ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisali smo i ugovor o sufinanciranju čime smo osigurali kapitalnu pomoć za ovu fazu projekta u iznosu 1,5 milijuna kuna“, rekao je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ponoš.

Ministar zaštite okoliša i energetike Ćorić istaknuo je kako je godina 2018., godina izgradnje infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom. “Tome u prilog ide i ovo potpisivanje ugovora” rekao je i dodao kako je ovo samo segment onoga što se u posljednjih godinu dana učinilo. “Do sada smo objavili javne pozive vrijedne 1.148.239.07 kuna. Konkretno, u tijeku je javni poziv za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta vrijedan 214,5 milijuna kuna. Nadalje, 250 milijuna kuna vrijedan je natječaj za nabavu spremnika, a tu su i sredstva za sanaciju odlagališta. Osim ulaganja u infrastrukturu, 47,2 milijuna kuna osigurano je za izobrazno – informativne aktivnosti, a sve kako ukazali na važnosti odvajanja otpada na kućnom pragu“.

Izvor

Leave A Reply

Your email address will not be published.