HEP je odabran kao opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina

Hrvatska elektroprivreda (HEP) će biti opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2019. godine. Hrvatska energetska regulatorna agencija (Hera) je na svojim internet stranicama objavila kako je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. lipnja donesena odluka kojom je za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. kolovoza ove do 31. ožujka iduće godine odabran HEP.

Odlukom je ujedno Hera odredila da će u tom razdoblju premija odnosno fiksni dio referentne cijene po kojoj će opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge iznositi 0,0402 kune po kilovatsatu (kWh).

Novim Zakonom o tržištu plina je do određivanja opskrbljivača na veleprodajnom tržištu putem natječaja, za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu određen HEP. Zakonom je određeno da Hera provodi javni natječaj te odlukom najkasnije 1. srpnja ove godine određuje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021. godine.

Hera je već provela dva natječaja za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina, no na ta dva natječaja nije zaprimila ni jednu ponudu.

Na osnovi ovakvog ishoda javnih natječaja može se zaključiti da niti jedan od opskrbljivača u ovom trenutku nije spreman preuzeti ulogu, odnosno ne želi biti opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina u RH. Uzimajući u obzir prethodno navedeno, a s obzirom na nestabilnu situaciju na nabavnom (veleprodajnom) tržištu plina u prvoj polovini 2018., očekujući – temeljem dostupnih ekspertnih procjena – kako će se situacija na relevantnim veleprodajnim tržištima uskoro stabilizirati, Hera je uz konzultacije s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, kao predlagatelja Zakona, ali i kao tijela nadležnog za sigurnost opskrbe plinom u RH, odlučila obvezu javne usluge dodijeliti za kraći vremenski period od Zakonom predviđenog“, navodi se u obrazloženju odluke.

Tako je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina određen za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2019. godine (umjesto do 31. ožujka 2021.), a najavljeno je da će se početkom iduće godine provesti javni natječaj na kojem će se odrediti opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2021. godine.

Hera objašnjava da su za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu za razdoblje kolovoz 2018. – ožujak 2019. godine proveli rangiranje opskrbljivača, a primjenom kriterija koji su objavljeni u sklopu dokumentacije iz prvog natječaja.

Primjenom tih kriterija provedeno je rangiranje pet opskrbljivača plinom, a najviše je bodova dobio HEP 10 bodova. Na drugom je mjestu Ina s osam bodova, treća je Gradska plinara Zagreb – Opskrba sa sedam bodova, dok MET Croatia energy trade i PPD imaju po četiri boda.

Zakon o tržištu plina je odredio trogodišnji rok za prilagodbu odnosno utvrdio prijelazno razdoblje – od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021. – u kojem će opskrbljivač na veleprodajnom tržištu moći prodavati plin prema reguliranim uvjetima opskrbljivačima u obvezi javne usluge koji se odluče kupovati plin za potrebe opskrbe kućanstava. Nakon 31. ožujka 2021. uloga opskrbljivača na veleprodajnom tržištu se ukida, a opskrbljivači u obvezi javne usluge plin će nabavljati prema tržišnim uvjetima, predviđeno je novim zakonom.

Leave A Reply

Your email address will not be published.