Održan stručni skup “Zajedno za klimu – Talanoa dijalog”

Stručni skup "Zajedno za klimu – TALANOA DIJALOG" održan je u Kući Europe, a kako bi se potaknuo dijalog o nastojanjima i dobrim praksama u borbi protiv klimatskih promjena. Ovim stručnim skupom Hrvatska se pridružila svjetskoj zajednici u brizi za klimatski sustav i promociji aktivnosti za provedbu ciljeva iz Pariškog sporazuma.

Klimatske promjene predstavljaju izazov za gospodarstvo i cjelokupno društvo, ali su i pozitivan poticaj koji poziva na zajedničko djelovanje. Za uspješno ostvarenje smanjenja emisija stakleničkih plinova i tranziciju na niskougljični razvoj nužna je suradnja znanosti, obrazovanja i poduzetništva, a s ciljem što bolje primjene eko-inovacija. Cilj nam je da ovaj oblik tranzicije u Hrvatskoj što prije istinski zaživi stoga dajemo podršku svima koji u tome vide priliku za drugačiji i novi gospodarski rast i razvoj“, rekao je pomoćnik ministra za klimatske aktivnosti Igor Čižmek.

Talanoa dijalog predstavlja globalni razgovor, a s ciljem da se utvrdi koliko bi stranke morale smanjiti emisije kako bi se ostvario cilj globalnog ograničenja rasta temperature, do 2 ºC, odnosno 1,5 ºC.

Značajnu ulogu u provedbi smanjenja emisija ima, između ostalih, i energetika. Pomoćnik ministra za energetiku Domagoj Validžić podsjetio je kako smo već pet godina dio europske obitelji te kako aktivno sudjelujemo u rješavanju svih energetskih pitanja na razini Europske unije iz perspektive zakonodavnih prijedloga i pojedinih aktivnosti koje nam omogućuju osiguravanje kako diversifikacije izvora tako i sigurnosti opskrbe. “U okviru Europske unije predstavljena je i Energetska unija koja nastoji građanima EU osigurati povoljnu, održivu i čistu energiju te je zbog toga je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike krenulo u izradu nove energetske strategije kojom će se osigurati da energija u Republici Hrvatskoj svim građanima bude održiva, zelena i povoljna“, naglasio je Validžić.

Republika Hrvatska se aktivno priprema za ispunjenje obveza koje proizlaze iz Pariškog sporazuma. Izazovi Hrvatske su donošenje dviju važnih strategija, Strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Strategije niskougljičnog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu.

U okviru ovoga stručnog skupa razgovaralo se i o ciljevima održivog razvoja koji zahtijevaju istodoban i balansiran razvoj u nekoliko potpuno međuovisnih dimenzija: društvenoj, gospodarskoj, okolišnoj i političkoj. U tom kontekstu je direktorica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK Marija Šćulac Domac naglasila kako je izuzetno važno da je inicijativa osnivanja zajedničkog Povjerenstva za provedbu Ciljeva održivog razvoja (COR) u Hrvatskoj pokrenuta iz samoga gospodarstva. “Republika Hrvatska bez obzira na mali udio u međunarodnom kontekstu može svojim primjerom, inicijativama i angažmanom gospodarskog sektora biti pokretač pozitivnih promjena u regiji“, zaključila je Šćulac Domac.

Ovim stručnim skupom Hrvatska se pridružila globalnom razgovoru o klimatskim izazovima. Uz predstavnike tijela državne i javne uprave te lokalne zajednice na skupu su sudjelovali gospodarstvenici, predstavnici stručnih institucija, nevladine udruge i drugi.

Izraz “Talanoa dijalog” uveo je Fiji, domaćin 23. konferencije Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime stranaka. Talanoa je način na koji se pitanja razmatraju na otočju Fiji, a predstavlja angažman strana koji sadržava uključiv i transparentan dijalog.

Izvor

Leave A Reply

Your email address will not be published.