Završen prijelaz grada Rovinja i okolice na naponsku razinu od 20 kV

HEP-Operator distribucijskog sustava, Distribucijsko područje Pula pustio je u rad rekonstruiranu trafostanicu 110/20 kV Turnina, čime je završen strateški projekt prelaska elektrodistribucijske mreže grada Rovinja i okolice s pogonskog napona od 10 kV i 35 kV na napon od 20 kV. Ukupna vrijednost obaju projekata iznosi približno 18,5 milijuna kuna. Uz predstavnike Hrvatske elektroprivrede d.d. i HEP ODS-a, svečanosti su prisustvovali predstavnici Istarske županije, Grada Rovinja i okolnih jedinica lokalne samouprave te izvođača radova.

767

Svjesni smo važnosti turizma za istarsko i hrvatsko gospodarstvo. Zato je jačanje mreže u turističkim područjima ugrađeno u višegodišnje planove razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a. Tako su, primjerice, ove godine završena ili su u tijeku ulaganja HEP-ODS-a u priobalju vrijedna oko 500 milijuna kuna“, izjavio je Saša Dujmić, član uprave Hrvatske elektroprivrede d.d. na svečanosti u Rovinju, uz napomenu da ulaganja u priobalju u funkciji turizma čine samo dio ukupnih investicija HEP ODS-a, čiji plan za 2018. godinu u čitavoj Hrvatskoj iznosi 1,1 milijardu kuna.

Prijelaz mreže na 20 kV napon strateški je projekt HEP ODS-a koji se provodi na čitavom području Republike Hrvatske i koji omogućuje dvostruko povećanje propusnosti mreže te četverostruko smanjenje pada napona i gubitaka u mreži. Radovi na prijelazu terenske jedinice Rovinj na naponsku razinu od 20 kV završeni su krajem svibnja 2018. i obuhvatili su 134 trafostanice, 56 km nadzemnih vodova i 97 km podzemnih (kabelskih) vodova.

Ukupno je na više od 150 km mreže izvedena promjena naponske razine s 10 kV ili 35 kV na 20 kV. Ukupna vrijednost investicije iznosi približno 18,5 milijuna kuna i njome je ostvarena sigurnija opskrba električnom energijom grada Rovinja i okolice. Osim Rovinja s okolicom, u Istri su na napon od 20 kV u potpunosti prešli Buzet, Poreč i Pazin, te djelomično Pula i Labin. Za potrebe prelaska mreže na pogonski napon od 20 kV, od siječnja do kraja svibnja 2018. godine na području Rovinja izvedeni su radovi na rekonstrukciji TS 110/20 kV Turnina, pri čemu su se radovi u više navrata izvodili noću kako bi se što manje ugrozila sigurnost opskrbe kupaca električnom energijom. Glavni izvođač radova bila je tvrtka Končar.

U idućih nekoliko godina čitavo područje Elektroistre će prijeći na naponsku razinu od 20 kV što će stvoriti uvjete za dugoročno stabilno napajanje sadašnjih i budućih potrošača električne energije u Istri, posebnu u sektoru turizma“, izjavio je Zvonko Liović, direktor HEP ODS-a – Distribucijskog područja Pula.

Uz prijelaz Rovinja i okolice na pogonski napon od 20 kV, najveće investicije HEP ODS-a, na području Istarske županije u 2018. godini, u visini od 27 milijuna kuna, su nastavak izgradnje nove trafostanice 110/20 kV Medulin, izgradnja elektroenergetske mreže za trgovački centar Max u Puli, investicija u elektroenergetsku mrežu u sklopu ulaganja u hotel Park i ACI Marinu u Rovinju te izgradnja elektroenergetske mreže za potrebe: uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i novog Hotela Laguna Park u Poreču, Vile Kranceti, hotela Motovun, vila Gromača i Manzari u Motovunu te vodocrpilišta Gradole u Bujama.

Izvor

Leave A Reply

Your email address will not be published.