Daily Archives

September 15, 2018

Održana je Zelena čistka i obilježen “Dan ozona”

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić pridružio se, povodom Svjetskog dana čišćenja ("World CleanUp Day"), najvećoj globalnoj kampanji čišćenja divljih odlagališta otpada - Zelena čistka. Brojni volonteri, ministar…