Daily Archives

September 25, 2018

Hrvatska neće ispuniti ciljeve recikliranja otpada?

Iako se gospodarenje otpadom i recikliranje u Europi poboljšavaju, jedno je jasno: stvari ne mogu ostati kakve jesu, već treba učiniti više. Komisija je objavila najnoviji pregled primjene europskih pravila o gospodarenju otpadom i…