EPCG i Fortum u solarnu elektranu ulažu 178 milijuna eura

Konzorcij koji čine Elektroprivreda i finska kompanija Fortum, koji je izabran za izgradnju solarne elektrane na Briskoj gori u Ulcinju, planira zaposliti 226 ljudi na tom projektu i uložiti 178 milijuna eura.

Ponuđački konzorcij EPCG i Fortum je u okviru ponude i propisanih kriterija dao najbolje uvjete u smislu broja novootvorenih radnih mjesta, visine zakupnine, tehničke osposobljenosti, snage izgrađene jedne solarne elektrane sa instaliranom snagom 100 megavata, financijske sposobnosti i udjela domaćih kompanija“, javili su iz Natječajne komisije za otvaranje i rangiranje ponuda.

Konzorcij je za iznos godišnje zakupnine ponudio 33 centa po kvadratu. Planirano je da radovi na izgradnji solarne elektrane najduže traju 36 mjeseci.

U prvoj fazi radova, koji će trajati 18 mjeseci od potpisivanja ugovora sa izabranom kompanijom, izgraditi će se 50 megavata elektrane. Izgradnja preostalog dijela elektrane do ukupne planirane instalirane snage od 200 megavata, trajati će tri godine od potpisivanja ugovora“, istaknuto je u natječaju o davanju u zakup zemljišta u državnom vlasništvu na lokalitetu Briska gora u ulcinjskoj općini.

Površina zemljišta, na kojem će se projektirati, izgraditi, koristiti i održavati elektrana, je 6.621.121 kvadratni metar. Važeća prostorno-planska dokumentacija postoji za 2.930.243 metara kvadratnih, a za ostalih 3.690.878 će se donijeti na osnovu idejnog rješenja ponuđača.

Zemljište će se zakupiti na 30 godina, nakon čega je predviđen prelazak u državno vlasništvo.

Izvor

Leave A Reply

Your email address will not be published.